Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy is belangrijk voor Studio Karlijn. Studio Karlijn verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Over Studio Karlijn

De website https://studiokarlijn.nl wordt beheerd door Studio Karlijn. Studio Karlijn is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Gegevens:
Studio Karlijn
Info@studiokarlijn.nl

Tel: 06-15520935

KvK: 68085710
BTW: NL219746084B01

Welke gegevens verzamelt Studio Karlijn?
Wanneer u een aanvraag bij Studio Karlijn doet, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. In principe heeft het de voorkeur dat u alleen ‘zakelijke’ gegevens met Studio Karlijn deelt.

Wanneer u er toch voor kiest om persoonsgegevens in te vullen, zullen deze door Studio Karlijn verwerkt worden. Studio Karlijn verwerkt in dat geval alleen de persoonsgegevens die u zelf aan Studio Karlijn verstrekt heeft.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

NAW-gegevens;

De gegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft, namelijk het onderhouden van contact en het beoordelen en behandelen van uw aanvraag.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De onderstaande termijnen gelden, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Op het moment dat u persoonsgegevens invult in het contactformulier, worden deze gegevens opgeslagen op de server van Studio Karlijn. Deze blijven 4 jaar beschikbaar of tot het moment dat u een verzoek doet tot wijziging of vernietiging.

Beveiliging persoonsgegevens

Studio Karlijn heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die Studio Karlijn verwerkt. De beveiligingsmaatregelen die Studio Karlijn gebruikt zijn onder andere logische toegangscontrole met wachtwoorden en beveiliging van netwerkverbindingen via SSL.

Met wie deelt Studio Karlijn uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van ons een deel van de verwerking op zich zullen nemen.

Verwerkers

Studio Karlijn maakt gebruik van Google Analytics. Deze partij is verwerker in de zin van de AVG.

Cookies: Google Analytics

Omdat Studio Karlijn graag wilt weten hoe de bezoekers deze website gebruiken gebruikt Studio Karlijn Google Analytics, zodat Studio Karlijn de website kan optimaliseren. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Studio Karlijn kan u daarom niet persoonlijk herleiden. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 26 maanden bewaard.

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen. Helemaal uitschrijven voor Google Analytics? Gebruik dan deze plugin.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Studio Karlijn van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u Studio Karlijn schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Als u aan Studio Karlijn uw toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens van u te verwerken, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna Studio Karlijn uw gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Studio Karlijn zal uw verzoek binnen vier weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan Studio Karlijn e-mailen via info@studiokarlijn.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Studio Karlijn u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Studio Karlijn behoudt het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Links

Op onze website kunt u links of social media buttons naar externe websites aantreffen. Door op een link of button te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Klachtenregeling

Heeft u een vraag, klacht, opmerking of suggestie? Vul het contactformulier in op de contactpagina of mail naar info@studiokarlijn.nl. Studio Karlijn neemt uw klacht zo snel mogelijk in behandeling en reageert uiterlijk binnen 14 werkdagen.